TCVN 11892-1:2017
SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP
Điện thoại
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tổ 2, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại