TCVN 11892-1:2017
SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP
Điện thoại
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới

Dịch vụ khác

Liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp, chất lượng cao.
Liên Kết Tiêu Thụ Sản Phẩm Xoài
Liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài với doanh nghiệp, công ty.
Liên Kết Cung Ứng Phân Bón
Liên kết cung ứng phân bón hữu cơ, vi sinh.
Máy Nông Ngư Cơ
Dịch vụ mua bán, sửa chữa máy nông ngư cơ.