TCVN 11892-1:2017
SẢN PHẨM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP
Điện thoại
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thới

Dịch vụ khác

Liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp chuyên nghiệp, chất lượng cao.
Dịch Vụ Liên Quan Sản Phẩm Xoài
Dịch vụ rửa xoài sau thu hoạch, sơ chế, đóng gói xoài tươi,...
Liên Kết Cung Ứng Phân Bón
Liên kết cung ứng phân bón hữu cơ, vi sinh.
Máy Nông Ngư Cơ
Dịch vụ mua bán, sửa chữa máy nông ngư cơ.